Nepřihlášen

 

   

 

Výsledky STOČ 2017

 

 

   

 

     Sekce S1 - Aplikovaná informatika

 

   

 

 

1.

Detekce a analýza trajektorií pohybu osob založená na analýze obrazu
Bc. Robin Antonič, Mendelova univerzita v Brně, PEF

 

 

   

 

 

2.

Simulátor systémů zdviží ve výškových budovách
Bc. Michal Semelka Univerzita Pardubice, FEI

 

 

   

 

 

3.

Vývoj a nasazenı́ SW prostředků pro analýzu přı́stupů do sı́tě VŠB-TU Ostrava
Jakub Kalnik, VŠB-TUO

 

 

 

 

 

     Sekce S2 - Robotické systémy

 

   

 

 

1.

Čtvernohý robot s vnitřní diagnostikou
Bc. Robert Pastor, VŠB-TUO, FS

 

 

   

 

 

2.

Implementace řídicího algoritmu modelu průmyslové linky
Bc. Tomáš skalický, Univerzita Pardubice, FEI

 

 

   

 

 

3.

HW vývojový systém pro robotiku
Bc. David Wunderlich, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S3 - Automatické systémy řízení

 

   

 

 

1.

Inverzné kyvadlo
Bc. Peter Bakaráč,  STU v Bratislavě, FCHPT

 

 

   

 

 

2.

Vývoj prototypu automatického bodotávku
Bc. Michal Šíma –  VŠCHT v Praze, FCHI

 

 

   

 

 

3.

Control program of a test stand for wires
Maksim Kliuchnikau, VŠB-TUO, USP

 

 

   

 

     Sekce S4 - HW a SW aplikace

 

   

 

 

1.

RPi Plotter
Bc. Andrej Osuský, Bc. Petr Přindiš, Bc. Pavel Bobek, Bc. David Wunderlich, Bc. Adam Janík, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

2.

Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla
Bc. Tomáš Babulák, VŠB-TUO, USP

 

 

   

 

 

3.

Aplikace pro prezentaci dechové křivky pacientovi
Bc. David Oczka, VŠB-TU v Ostravě, FEI

 

 

   

 

     Sekce S5 - Měřicí a diagnostické systémy

 

   

 

 

1.

Klasifikace myopotenciálů gest ruky pro ovládání aplikací
Bc. Filip Marynčák, VŠB-TUO

 

 

   

 

 

2.

Bezkontaktní snímání profilu výrobků
Bc. Kamil Kučík, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

3.

Analýza změny reakční doby vlivem působení vnějších a vnitřních vlivů
Bc. Radek Osmančík, VŠB-TU v Ostravě, FEI

 

 

     Sekce SŠ1 - Tvůrčí činnost studentů středních škol

 

   

 

 

1.

Internet of Things - Chytrý dům
Petr Kovář, SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

 

 

   

 

 

2.

Minisatelit
Karel Zanáška, David Vajda, SPŠ Přerov

 

 

   

 

 

3.

LED panel
Vít Švestka, SPŠ Uherský Brod

 

 

     Sekce SŠ2 - Tvůrčí činnost studentů středních škol

 

   

 

 

1.

Programování v GameMakeru
Štěpán Rožnik, GJP a SOŠ Slavičín

 

 

   

 

 

2.

Optimalizace simulovaných vozidel
Tibor Mikeš, SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

 

 

   

 

 

3.

Výukové aplikace pro 1. stupeň ZŠ
Jakub Novotný, SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm