Nepřihlášen

 

ORGANIZÁTOŘI
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně více...
Fakulta aplikované informatiky
VŠB - Technická univerzita Ostrava více...
Fakulta strojní
Fakulta bezpečnostního inženýrství


ZÁŠTITA
Děkan FAI UTB ve Zlíně - doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.,
Děkan FS VŠB - TU Ostrava - doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Děkan FBI VŠB - TU Ostrava - prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.


ORGANIZAČNÍ VÝBOR
doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.
doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
Eva Žipajová
Mgr. Dagmar Sklenaříková
Veronika Vysloužilová
Mgr. Eva Navrátilová
Ing. Aleš Komínek
Ing. Jiří Mikulka
Bc. Anna Barcuchová
Iveta Roubalíková
Mgr. Dana Musilová