Nepřihlášen
ROZDĚLENÍ DO ODBORNÝCH SEKCÍ

ROZDĚLENÍ DO ODBORNÝCH SEKCÍ

 

Všechny sekce

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S1 - Aplikovaná informatika

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S2 - Robotické systémy

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S3 - Automatické systémy řízení

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S4 - HW a SW aplikace

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S5 - Měřicí a diagnostické systémy

 

   

 

   

Odborná komise

Předseda:

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

Členové:

doc. Ing. Milan Javůrek, CSc. (Univerzita Pardubice, FEI)

 

doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, FS)

 

Ing. Marek Jorda (Kovárna VIVA a.s.)

 

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

 

doc. Ing. František Hruška, Ph.D.

 

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

 

Ing. Petr Skočík

 

 
   

Soutěžní práce

 
 

 

   

 

     Sekce SŠ1 - Tvůrčí činnost studentů středních škol

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce SŠ2 - Tvůrčí činnost studentů středních škol