Nepřihlášen

 

Registrace
Každý soutěžící je povinen se registrovat do soutěže prostřednictvím on-line přihlašovacího systému (v menu položka „Registrovat“. Každý autor příspěvku vedle vyplnění standardních políček vybere vhodnou odbornou sekci, dále doplní název příspěvku, abstrakt (o délce minimálně 100 slov) a v případě více autorů i jména těchto spoluautorů. V případě vícečlenného autorského kolektivu je za autora považován jen jeden z kolektivu, který se registruje jako autor a vyplňuje všechna výše uvedená pole. Ostatní autoři se registrují pouze jako spoluautoři bez nutnosti vyplnění názvu příspěvku a abstraktu.

Po registraci je možné se kdykoliv do systému přihlásit a nahrát kompletní verzi soutěžního příspěvku dle níže uvedených instrukcí.
Anotace
Anotace bude mít formu čistého textu, bez obrázků a vzorců, o minimální délce 100 slov. Tuto anotaci je nutné vyplnit při registraci příspěvku pomocí on-line přihlašovacího systému. Sborník takto dodaných anotací bude dostupný v elektronické podobě na webu soutěže. Anotace budou také součástí tištěného programu soutěže.
Elektronická verze soutěžního příspěvku
Autoři vloží (uploadují) kompletní verzi soutěžního příspěvku ve formátu PDF prostřednictvím on-line systému soutěže STOČ 2017 nebo ho odevzdají v den konání soutěže při registraci. Šablonu pro příspěvek je možné stáhnout - zde. Soutěžní příspěvky budou zveřejněny na www stránkách soutěže.
Tištěná verze soutěžního příspěvku
Autor (autoři) předloží 2 exempláře soutěžního příspěvku v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba), včetně příloh a obrázků odborné komisi před začátkem jednání sekce.
Prezentace příspěvku
Účastníci přednesou teze svých soutěžních příspěvků (max. 15 min vystoupení) v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Windows 10, MS Office 2016, dataprojektor s rozlišením nejméně 1024x768).